Odroczenie spłaty rat leasingowych

19.03.2020

Informujemy, że wprowadziliśmy dla naszych Klientów możliwość odroczenia w spłacie rat leasingowych, poprzez wydłużenie terminu płatności wystawianych faktur aż do 90 dni.

Skorzystanie z powyższego rozwiązania nie wymaga wyjścia z domu, wystarczy przysłać dyspozycję mailem na adres: dyspozycje@vwfs.com

Po jej otrzymaniu i wprowadzeniu przez Volkswagen Leasing zmian, każda następna faktura będzie posiadać wydłużony termin płatności (nie ma możliwości skorygowania wystawionych faktur przed wprowadzeniem zmian).

Podkreślamy, że powyższe rozwiązanie:

 • nie generuje dodatkowych kosztów,
 • nie wymaga dostarczania żadnych dodatkowych dokumentów potwierdzających trudną sytuację finansową.

Jednocześnie zachęcamy do skorzystania z Portalu Klienta, w którym udostępniane są na bieżąco faktury do płatności. 

Ewentualne pytania prosimy przesyłać na adres bok@vwfs.com

 

Poniżej zamieszczamy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

 1. Czy odroczenie spłaty rat leasingowych wiąże się z ich rozłożeniem proporcjonalnie do pozostałego okresu leasingu?

  Nie, odroczenie polega na wydłużeniu terminu płatności rat o 90 dni, nie jest dokonywana rekalkulacja kontraktu.
   
 2. Czy jest wzór dyspozycji, którą powinien złożyć Klient?

  Nie, w celu wydłużenia terminu płatności rat o 90 dni należy wysłać maila z taką prośbą oraz z numerem umowy leasingowej, której odroczenie ma dotyczyć.
  Mail: dyspozycje@vwfs.com
   
 3. Czy w przypadku większej ilości umów istnieje możliwość złożenia dyspozycji zbiorczej?

  Tak, wystarczy jedna dyspozycja ze wskazaniem numerów wszystkich umów leasingowych.
   
 4. Jakie warunki musi spełnić Klient aby ubiegać się o odroczenie rat?

  Klient musi mieć opłaconą co najmniej 1 ratę leasingową.
   
 5. Czy wydłużenie terminu płatności skutkuje wydłużeniem okresu obowiązywania umowy?

  Nie, termin zakończenia umowy nie ulega zmianie.

Powrót do aktualności

Potrzebujesz pomocy?