Pierwsze w Polsce studia podyplomowe z „Zarządzania flotą samochodową i mobilnością"

20.10.2017

Na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej ruszyły pierwsze w Polsce podyplomowe studia „Zarządzanie flotą samochodową i mobilnością”. Zostały utworzone we współpracy z ekspertami PZWLP i SKFS. Patronem medialnym jest magazyn Fleet.

Po ponad półtora roku pracy oraz w niecały rok po podpisaniu przez PZWLP i SKFS listu intencyjnego z uczelnią, 14 października 2017 r. na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej ruszyły pierwsze w Polsce, pełnowymiarowe studia podyplomowe „Zarządzanie flotą samochodową i mobilnością”. Studia zostały utworzone z inicjatywy Polskiego Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów oraz Stowarzyszenia Kierowników Flot Samochodowych, a ich program został opracowany przez ekspertów obydwu organizacji, we współpracy z kadrą naukową Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej. Pierwsze tego typu studia, są odpowiedzią na dynamiczny rozwój branży flotowej w Polsce, a w konsekwencji rosnące zapotrzebowanie na rynku pracy na wykwalifikowanych specjalistów w dziedzinie zarządzania pojazdami flotowymi.

Pierwsza edycja nowych studiów dla słuchaczy rozpoczęła się od uroczystej inauguracji, w trakcie której przemówienia wygłosili Prof. dr hab. inż. Marianna Jacyna, Dziekan Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej oraz Sławomir Wontrucki, Prezes Zarządu PZWLP, Prezes LeasePlan Polska. W ramach uroczystości wygłoszony został również wykład inauguracyjny, który poprowadzili Daniel Trzaskowski, Członek Zarządu PZWLP i Dyrektor Zarządzający Volkswagen Leasing GmbH Oddział w Polsce oraz Krzysztof Koszewski, Członek Zarządu SKFS. W inauguracji studiów „Zarządzanie flotą samochodową i mobilnością”, poza przedstawicielami władz Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej, Polskiego Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów oraz Stowarzyszenia Kierowników Flot Samochodowych, wzięli udział także wykładowcy nowych studiów, jak również reprezentanci branżowych mediów flotowych.

Studia podyplomowe „Zarządzanie flotą samochodową i mobilnością” zostały uruchomione po ponad półtorarocznej pracy zespołu ekspertów PZWLP i SKFS wraz z kadrą naukową Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej oraz w niecały rok po podpisaniu przez obydwie organizacje listu intencyjnego z uczelnią w sprawie ich utworzenia. Kierownikiem studiów jest profesor Politechniki Warszawskiej dr hab. inż. Mariusz Wasiak.

Kształcenie w ramach studiów „Zarządzanie flotą samochodową i mobilnością” jest prowadzone przez 2 semestry i obejmuje łącznie 187 godzin zajęć. Aż 61 godzin nauczania stanowią praktyczne ćwiczenia, zajęcia projektowe oraz laboratoria, podczas których słuchacze mają m.in. okazję pracować na używanych w działach flotowych w przedsiębiorstwach, czy firmach CFM i Rent a Car, narzędziach informatycznych i telematycznych do zarządzania flotami. Program studiów został opracowany przez będących doświadczonymi praktykami branży flotowej ekspertów PZWLP i SKFS oraz kadrę naukową Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej. Przy jego tworzeniu szczególny nacisk kładziono na praktyczny wymiar studiów oraz przekazanie słuchaczom wiedzy, która będzie bardzo użyteczna i jest faktycznie pożądana na flotowym rynku pracy. Z tego względu ponad połowę spośród 26 wykładowców studiów stanowią czynni zawodowo eksperci PZWLP, SKFS i firm dostarczających usługi informatyczne oraz telematyczne dla flot. Pozostałą część wykładowców studiów stanowi kadra naukowa Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej oraz innych uczelni.

Na dwusemestralny program studiów składa się 19 przedmiotów m.in. z zakresu podstaw zarządzania flotą, zarządzania w biznesie, podstaw konstrukcji i eksploatacji pojazdów, polityki flotowej, elementów HR, pozyskania, finansowania i budżetowania floty, podstaw prawnych w eksploatacji pojazdów oraz w obrocie gospodarczym, negocjacji i zarządzania relacjami, systemów IT i telematyki w zarządzaniu flotą, analizy TCO i cyklu życia pojazdów, a także ubezpieczeń.

Naukę na nowych studiach podjęły 32 osoby, wśród których znajdują się zarówno studenci kontynuujący edukację po ukończeniu studiów pierwszego lub drugiego stopnia, jak i osoby już funkcjonujące w branży motoryzacyjnej, czy flotowej. Program studiów został zaprojektowany bowiem w taki sposób, żeby naukę na studiach mogły podjąć nie tylko osoby młode, dopiero planujące wkroczyć na flotowy rynek pracy, ale i funkcjonujący już w branży specjaliści, których celem jest podniesienie własnych kwalifikacji zawodowych i zwiększenie wiedzy. Warunkiem koniecznym do rozpoczęcia nauki na studiach „Zarządzanie flotą samochodową i mobilnością” jest posiadanie przez kandydata ukończonych min. studiów pierwszego stopnia (licencjackich lub inżynierskich). Ukończenie tych studiów wiążę się z koniecznością nie tylko uzyskania pozytywnych wyników zaliczeń lub egzaminów z każdego z wykładanych przedmiotów, ale i przygotowaniem pracy końcowej. Absolwenci studiów zdobędą unikalną na polskim rynku pracy, specjalistyczną wiedzę na poziomie podstawowym, z zakresu zarządzania flotami pojazdów w branży wynajmu długoterminowego aut (Car Fleet Management), Rent a Car (wypożyczalnie samochodów), a także w wewnętrznych strukturach firm. Osoby kończące studia podyplomowe „Zarządzanie flotą samochodową i mobilnością” otrzymają świadectwo tz, Volkswagen Leasingukończenia studiów podyplomowych wydane przez Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej, najlepszej i największej wyższej uczelni technicznej w kraju. Warto zaznaczyć, że sam Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej zajął w maju bieżącego roku pierwsze miejsce w Polsce w Rankingu Studiów Inżynierskich Perspektywy 2017, wśród jednostek kształcących na kierunku „Transport”. Natomiast w kompleksowej ocenie jakości działalności naukowej jednostek naukowych 2017 Wydział Transportu uzyskał Kategorię A.

Dla słuchaczy studiów „Zarządzanie flotą samochodową i mobilnością” w drugim semestrze studiów uruchomiony zostanie program kilkumiesięcznych, płatnych praktyk zawodowych w firmach wynajmu długoterminowego (CFM) i Rent a Car, należących do PZWLP. Program praktyk pozwoli uczestnikom nowych studiów na ugruntowanie i poszerzenie zdobytej podczas zajęć na uczelni wiedzy w realnych warunkach zarządzania flotami. Praktyki zostaną skierowane do osób młodych, a więc słuchaczy, którzy nie wykonują pracy zawodowej w branży flotowej i dopiero planują rozpocząć swoją karierę na tym rynku. Ponadto, kandydaci na studia spełniający wyznaczone przez Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej oraz partnerów dofinansowujących udział w studiach kryteria, otrzymali 50% dofinansowanie opłaty za studia, ufundowane przez Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów oraz partnerów biznesowych studiów, a więc firmy: Softra, VirtualCARMEN Software oraz Keratronik.

Patronat medialny nad studiami podyplomowymi „Zarządzanie flotą samochodową i mobilnością” na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej objął branżowy magazyn flotowy „Fleet”.

W skład Rady Programowej studiów, odpowiedzialnej m.in. za rozwój programu kształcenia na studiach „Zarządzanie flotą samochodową i mobilnością”, wchodzą: dr hab. inż. Mariusz Wasiak, prof. PW, Kierownik Studiów Podyplomowych „Zarządzanie flotą samochodową i mobilnością”, Pełnomocnik Dziekana Wydziału Transportu PW ds. Krajowych Ram Kwalifikacji; Prof. dr hab. inż. Marianna Jacyna, Dziekan Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej; dr hab. inż. Dariusz Pyza, prof. PW, Prodziekan ds. Kształcenia Wydziału Transportu PW; dr hab. inż. Ewa Kardas – Cinal, Pełnomocnik Dziekana Wydziału Transportu PW ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia; dr hab. Jolanta Żak, prof. PW, Kierownik Zakładu Inżynierii Systemów Transportowych i Logistyki Wydziału Transportu PW; Daniel Trzaskowski, Członek Zarządu PZWLP, Dyrektor Zarządzający Volkswagen Leasing GmbH Oddział w Polsce; Krzysztof Koszewski, Członek Zarządu SKFS; Paweł Piórkowski, Członek Zarządu PZWLP, Prezes Zarządu Hertz (Motorent Sp. z o.o.) oraz Ryszard Windyga, Członek SKFS.

Żródło PZWLP

Powrót do aktualności

Potrzebujesz pomocy?