Informacje o Spółce

Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce

Adres:
Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa

Dane rejestracyjne:
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 490087
NIP: 107-00-28-292
REGON: 147043461

Volkswagen Leasing GmbH
Gifhorner Str. 57
38112 Brunszwik, Niemcy

Sąd Rejonowy w Brunszwiku
Rejestr Handlowy B
HRB 1858

Kapitał zakładowy: 76 004 000 euro