Beneficjent rzeczywisty i PEP

Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018 r., poz. 723, z późń. zm.) – „Ustawa AML”.

Banki i instytucje finansowe (w tym firmy leasingowe) jako instytucje obowiązane w rozumieniu Ustawy AML mają obowiązek identyfikacji wśród obecnych i potencjalnych Klientów osób na eksponowanych stanowiskach politycznych, członków rodzin oraz osób znanych jako bliscy współpracownicy takich osób (PEP – ang. politcally exposed person). Dodatkowo zgodnie z Ustawą AML instytucje obowiązane dokonują identyfikacji i weryfikacji tożsamości beneficjenta rzeczywistego oraz ustalają strukturę własności i kontroli Klienta będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami informacyjnymi:

  • Nazwa pliku Typ pliku Rozmiar
  • PEP - poradnik pdf 0,10 MB pobierz plik

Poniżej zamieszczamy także oświadczenia do pobrania:

  • Nazwa pliku Typ pliku Rozmiar
  • PEP - oświadczenie pdf 0,05 MB pobierz plik
  • Beneficjent rzeczywisty - oświadczenie pdf 0,07 MB pobierz plik

Potrzebujesz pomocy?