Wyjazd zagraniczny

Przydatne informacje przed wyjazdem

Przygotowując się do podróży zagranicznej pamiętaj aby:

  • uzyskać zgodę pracodawcy i właściciela samochodu na wyjazd poza granice Polski,
  • zweryfikować czy ubezpieczenie obejmuje kraj lub kraje do którego się wybierasz i czy Zielona Karta będzie Ci potrzebna w tych krajach,
  • sprawdzić stan techniczny pojazdu i obowiązkowe wyposażenie, zapoznać się z przepisami ruchu drogowego w odwiedzanych krajach,
  • śledzić na bieżąco ostrzeżenia Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Przejdź do formularza


Sprawdź, jakie są wymagane dokumenty podczas wyjazdu zagranicznego.

Kliknij na mapie kraje, przez które przejeżdżasz i kraj docelowy.
Pola oznaczone (*) gwiazdką są obowiązkowe.


Termin wyjazdu

Dane użytkownika oraz pojazdu

Adres firmy

Adres do przesłania dokumentów


Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.

Administrator danych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa (dalej: VWFS).

Dane kontaktowe:

Z VWFS można się skontaktować poprzez adres e-mail: bok@vwfs.com lub pisemnie na adres siedziby administratora.

W VWFS wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez adres email: IOD_VWL@vwfs.com lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach obsługi Pani/Pana wniosku, celach związanych z prowadzoną działalnością administracyjną i gospodarczą VWFS oraz archiwalnych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami VWFS są możliwość obsługi wniosków i żądań klientów oraz udzielanie odpowiedzi na nie, zapewnienie stabilnego i bezpiecznego prowadzenia swojej działalności, w tym zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych, a także możliwość zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów związanych ze świadczeniem usługi lub zgodności działania administratora z przepisami prawa.

Okres, przez który dane będą przechowywane:

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do zrealizowania Pani/Pana wniosku, a po tym okresie do momentu przedawnienia roszeń wynikających z umowy zawartej pomiędzy Klientem, dla którego Pani/Pana wniosek został zrealizowany.

Odbiorcy danych:

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie VWFS, m.in. podmiotom z Grupy Volkswagen, dostawcom usług IT, dealerom, kurierom, podmiotom świadczącym usługi archiwizacji, niszczenie dokumentów oraz inne usługi administracyjne – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

Ponadto Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do otrzymania danych na podstawie przepisów prawa, w tym organom nadzorczym.

Prawa osoby, której dane dotyczą:

Przysługują Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Informacja o wymogu podania danych:

Podanie danych osobowych jest niezbędne do obsługi Pani/Pana wniosku. Bez podania danych osobowych obsługa wniosku może być utrudniona albo wręcz niemożliwa.Najczęściej zadawane pytania

Jestem pracownikiem, czy potrzebuję zgody pracodawcy na wyjazd zagraniczny autem służbowym?

Planowanie podróży zagranicznej warto rozpocząć od weryfikacji polityki samochodów służbowych obowiązującej w Twojej organizacji, szczególnie w zakresie zgody pracodawcy na wyjazd zagraniczny. Jeżeli masz wątpliwości, lepiej wyjaśnić je z osobą odpowiedzialną za zarządzanie flotą. W każdej firmie mogą obowiązywać inne zasady.

Czy potrzebuję zgody Volkswagen Financial Services na użytkowanie pojazdu za granicą?

Osoba odpowiedzialną za zarządzanie flotą w Twojej organizacji posiadać będzie informację, czy została wydana zgoda Finansującego (Volkswagen Financial Services) na użytkowanie pojazdu za granicą. Jeżeli nie, prosimy o kontakt z Volkswagen Financial Services przez formularz na stronie lub pod adresem e-mail umowy.flota@vwfs.com

Czy pojazdem może kierować inna osoba niż pracownik firmy, która wynajmuje pojazd?

Pojazd powinien być użytkowany zawsze za wiedzą i zgodą Leasingobiorcy pojazdu, jako stroną umowy wynajmu pojazdu. Planowanie podróży zagranicznej warto rozpocząć od weryfikacji polityki samochodów służbowych obowiązującej w Twojej organizacji szczególnie w zakresie zgody pracodawcy na wyjazd zagraniczny. Jeżeli masz wątpliwości, lepiej wyjaśnić je z osobą odpowiedzialną za zarządzanie flotą. W każdej firmie mogą obowiązywać inne zasady.

Ubezpieczyciele zawsze zwracają uwagę na fakt, iż osoba użytkująca pojazd zawsze powinna mieć uprawnienia wymagane przepisami prawa.

Co to jest upoważnienie na wyjazd (zwykłe lub notarialne)?

W związku z tym, że właścicielem pojazdu jest Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o. służby wymagają posiadania zgody właściciela na użytkowanie pojazdu. W krajach: Rosja, Ukraina, Białoruś, Mołdawia, Bułgaria dodatkowo wymagane jest, aby upoważnienie było potwierdzone notarialnie.

Od nas otrzymasz dokument w czterech językach: polskim, angielskim, niemieckim oraz rosyjskim.

Jaki jest zakres ubezpieczenia samochodu?

Standardowy zakres ubezpieczenia OC/AC/NNW obejmuje zarówno terytorium Polski jak i pozostałe kraje Europy (Rosja i Turcja w europejskich częściach ich terytoriów), a także Maroka, Tunezji i Izraela. Należy jednak pamiętać, że w krajach: Rosja, Ukraina, Białoruś, Mołdawia wymagane jest doubezpieczenie pojazdu w zakresie Autocasco (AC) ze względu na zwiększone ryzyko wystąpienia szkody. Możesz potrzebować również ubezpieczenia Assistance. W celu weryfikacji zakresu ubezpieczenia Assistance prosimy o kontakt telefoniczny lub za pomocą poczty elektronicznej.

Koszt związany z rozszerzeniem ubezpieczenia refakturowany jest na Leasingobiorcę (tj. stronę umowy z Volkswagen Financial Services).

Co to jest Zielona Karta i gdzie jest wymagana?

Zielona Karta jest międzynarodowym certyfikatem potwierdzenia zawarcia obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC).

Jest konieczna podczas podróży do: Albanii, Białorusi, Czarnogóry, Iranu, Izraela, Macedonii, Maroka, Mołdawii, Rosji, Tunezji, Turcji, Ukrainy.

Jej posiadanie nie jest wymagane w następujących krajach: Andora, Austria, Belgia, Bośni i Hercegowiny, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Litwa, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Serbia, Szwajcaria, Szwecja, Słowacja, Słowenia, Wielka Brytania, Włochy, Węgry.

W związku z wystąpieniem 01.01.2021 r. Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (tzw. Brexit) z Unii Europejskiej informujemy, że polskie OC p.p.m. będzie nadal ważne w tym kraju. Jednak do czasu wydania decyzji Komisji Europejskiej Ubezpieczony musi mieć Zieloną Kartę w celach kontrolnych.

Czy mogę we własnym zakresie wykupić Zieloną Kartę?

Tak, Zieloną Kartę możesz wykupić na własny koszt w dowolnie wybranym przez siebie towarzystwie ubezpieczeniowym lub wykupić ubezpieczenie graniczne przy wjeździe do kraju, w którym wymagana jest Zielona Karta. Volkswagen Financial Services Polska nie refunduje kosztów poniesionych w tym zakresie.

Kraju, do którego wyjeżdżam, nie ma na liście w formularzu

Jeśli nie ma kraju, do którego wyjeżdżasz na liście w formularzu, to znaczy, że nie wyrażamy zgody na podróżowanie naszym pojazdem do tego kraju i nie wydajemy dodatkowych dokumentów.

Jaki jest czas oczekiwania na dokumenty?

Zgłoś zapotrzebowanie na dokumenty 14 dni przed planowanym wyjazdem. W przeciwnym razie mogą nie dotrzeć na czas. Na przygotowanie kompletu dokumentów potrzebujemy 2-3 dni robocze, ale należy pamiętać, że wysyłamy je pocztą (listem poleconym priorytetem lub jeśli jest to możliwe pocztą elektroniczną) i nie mamy wpływu na czas ich dostarczenia. Jeśli do wyjazdu zostało mało czasu zachęcamy do odbioru w Biurze Obsługi Klienta Volkswagen Financial Services zlokalizowanym przy Rondzie ONZ 1 w Warszawie (wejście od ulicy Świętokrzyskiej) w dni robocze, w godzinach 9.00 – 18.00.

Jakie są zasady bezpieczeństwa auta przed wyjazdem?

Przed podróżą należy również zweryfikować stan techniczny pojazdu, stan oraz rodzaj ogumienia, poziom płynów eksploatacyjnych oraz terminy przeglądów okresowych.

Czy wyposażenie mojego auta wystarczy podczas podróży zagranicznej?

Wyposażenie obowiązkowe (apteczka, kamizelka, gaśnica) może być różne w różnych krajach. Przed wyjazdem za granicę warto również zapoznać się z listą wyposażenia obowiązkowego pojazdu, obowiązującą w danym państwie i uzupełnić je, aby uniknąć mandatu podczas kontroli policji za granicą.

Jak należy postępować w przypadku awarii lub szkody poza terytorium Polski?

Jeśli posiadasz obsługę Volkswagen Financial Services skontaktuj się z Centrum Technicznym pod nr telefonu +48 22 538 76 00 (czynny przez całą dobę, opłata zgodna z taryfą operatora) lub Assistance ubezpieczyciela (czynne całodobowo) gdzie zawarta jest polisa.

W przypadku braku ubezpieczenia Assistance, Centrum Techniczne może udzielić pomocy ale wszelkie koszty z tym związane zostaną refakturowane na Leasingobiorcę (tj. stronę umowy z Volkswagen Finacial Services).


Dokumenty do pobrania

  • Nazwa pliku Typ pliku Rozmiar
  • Ogólne warunki umów leasingu pdf 0,11 MB pobierz plik
  • Tabela Opłat i Prowizji do Umów Leasingu od 01.02.2020 pdf 0,05 MB pobierz plik
  • Tabela Opłat i Prowizji do Umów Leasingu z Opcją Serwisową i Umów Najmu Długoterminowego pdf 0,04 MB pobierz plik
  • Tabela Opłat i Prowizji do Umów Leasingu Klientów Flotowych pdf 0,04 MB pobierz plik

Potrzebujesz pomocy?