Wyjazd zagraniczny

Klienci leasingowi

Planując podróż zagraniczną, powinieneś pamiętać o kilku podstawowych aspektach:

 • Pozwolenie Finansującego na użytkowanie pojazdu za granicą
  Zgodnie z zapisami Ogólnych Warunków Umów Leasingu, w przypadku, gdy Korzystający zamierza użytkować przedmiot leasingu za granicą, jest zobowiązany do uzyskania od Finansującego pisemnego upoważnienia do wyjazdu za granicę.
  Za wydanie upoważnienia naliczana jest opłata wskazana w Tabeli Opłat i Prowizji
  Opłata za wydanie dokumentu jest jednorazowa, a dokument ważny jest przez cały okres obowiązywania umowy leasingu.
  Jeżeli nie zamówiłeś upoważnienia w salonie dealerskim w trakcie podpisywania umowy leasingu (w takim wypadku upoważnienie było wydane wraz z Umową i harmonogramem) dokument możesz zamówić telefonicznie lub przesyłając skan dyspozycji na naszą skrzynkę e-mail.
  Jednocześnie zwracamy uwagę, że w krajach: Rosja, Ukraina, Białoruś, Mołdawia oraz Bułgaria wymagane jest posiadanie upoważnienia potwierdzonego notarialnie. Od nas otrzymasz dokument w 4 językach: polskim, angielskim, niemieckim oraz rosyjskim.
 • Zielona karta
  Zielona Karta jest międzynarodowym certyfikatem potwierdzenia zawarcia ubezpieczenia OC. Jej posiadanie nie jest wymagane w następujących krajach: Andora, Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Litwa, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Serbia, Szwajcaria, Szwecja, Słowacja, Słowenia, Wielka Brytania, Włochy, Węgry.
  Jest jednak konieczna podczas podróży do następujących krajów: Albania, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Iran, Izrael, Macedonia, Maroko, Mołdawia, Rosja, Tunezja, Turcja, Ukraina.
 • Zakres ubezpieczenia
  Przed podróżną konieczna jest również weryfikacja zawartej polisy ubezpieczeniowej pojazdu, szczególnie w zakresie wyłączenia poszczególnych krajów z zakresu odpowiedzialności ubezpieczyciela oraz dostępności Assistance. W przypadku braków w ubezpieczeniu, konieczne jest dokupienie stosownej polisy.
 • Wyposażenie obowiązkowe
  Przed wyjazdem za granicę warto również zapoznać się listą wyposażenia obowiązkowego pojazdu obowiązującą w danym państwie.
 • Weryfikacja stanu technicznego pojazdu
  Przed podróżą należy również zweryfikować stan techniczny pojazdu, stan oraz rodzaj ogumienia, poziom płynów eksploatacyjnych oraz terminy przeglądów okresowych.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z infolinią Volkswagen Financial Services.


Klienci flotowi

Planując podróż zagraniczną, powinieneś pamiętać o kilku podstawowych aspektach:

 • Zgoda pracodawcy na wyjazd zagraniczny
  Planowanie podróży zagranicznej warto rozpocząć od weryfikacji polityki samochodów służbowych obowiązującej w Twojej organizacji szczególnie w zakresie zgody pracodawcy na wyjazd zagraniczny. Jeżeli masz wątpliwości, lepiej wyjaśnić je z osobą odpowiedzialną za zarządzanie flotą.
 • Pozwolenie Finansującego na użytkowanie pojazdu za granicą
  Osoba odpowiedzialną za zarządzanie flotą w Twojej organizacji posiadać będzie informację, czy została wydana zgoda Finansującego na użytkowanie pojazdu za granicą. Jeżeli nie, prosimy o kontakt z Volkswagen Financial Services.
 • Zielona karta
  Zielona karta jest potwierdzeniem zawarcia ubezpieczenia OC obowiązującym za granicą. Jej posiadanie nie jest wymagane w następujących krajach: Andora, Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Litwa, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Serbia, Szwajcaria, Szwecja, Słowacja, Słowenia, Wielka Brytania, Włochy, Węgry.
  Jest jednak konieczna podczas podróży do następujących krajów: Albania, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Iran, Izrael, Macedonia, Maroko, Mołdawia, Rosja, Tunezja, Turcja, Ukraina.
 • Zakres ubezpieczenia
  Przed podróżną konieczna jest również weryfikacja zawartej polisy ubezpieczeniowej pojazdu, szczególnie w zakresie wyłączenia poszczególnych krajów z zakresu odpowiedzialności ubezpieczyciela oraz dostępności Assistance. W przypadku braków w ubezpieczeniu, konieczne jest dokupienie stosownej polisy.
 • Wyposażenie obowiązkowe
  Przed wyjazdem za granicę warto również zapoznać się listą wyposażenia obowiązkowego pojazdu obowiązującą w danym państwie.
 • Weryfikacja stanu technicznego pojazdu
  Przed podróżą należy również zweryfikować stan techniczny pojazdu, stan oraz rodzaj ogumienia, poziom płynów eksploatacyjnych oraz terminy przeglądów okresowych.
  Jednocześnie zwracamy uwagę na fakt, że usługi serwisowe świadczone na podstawie zawartych z Volkswagen Financial Services umów dostępne są jedynie na terenie naszego kraju.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Volkswagen Financial Services.


Dokumenty do pobrania

 • Nazwa pliku Typ pliku Rozmiar
 • Ogólne warunki umów leasingu pdf 0,11 MB pobierz plik
 • Tabela Opłat i Prowizji do Umów Leasingu od 01.02.2020 pdf 0,05 MB pobierz plik
 • Tabela Opłat i Prowizji do Umów Leasingu z Opcją Serwisową i Umów Najmu Długoterminowego pdf 0,04 MB pobierz plik
 • Tabela Opłat i Prowizji do Umów Leasingu Klientów Flotowych pdf 0,04 MB pobierz plik

Potrzebujesz pomocy?