Zakończenie umowy

Klienci leasingowi

Jeżeli zawarta z Volkswagen Financial Services umowa przewiduje wykup użytkowanego pojazdu, otrzymasz stosowną informację dotyczącą procedury wykupu na adres korespondencyjny. W celu zakończenia umowy prosimy o dokonanie zapłaty za wykup pojazdu oraz uregulowanie wszelkich zaległych płatności na umowie (jeżeli takie pozostają).

Po dokonaniu zapłaty wystawiona zostanie faktura sprzedaży, która wraz z dokumentami niezbędnymi do przerejestrowania pojazdu zostanie wysłana na adres korespondencyjny listem poleconym.

W przypadku chęci zakończenia umowy leasingu przed terminem określonym w harmonogramie, prosimy w pierwszej kolejności o przekazanie pisemnej lub telefonicznej informacji do Volkswagen Financial Services z prośbą o wcześniejsze zakończenie umowy leasingu. W odpowiedzi na złożony wniosek wystawiona zostanie symulacja wcześniejszego zakończenia umowy. Za sporządzenie symulacji pobierana jest opłata zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji.

W celu wcześniejszego zakończenia umowy niezbędna jest akceptacja przez Korzystającego warunków przesłanej symulacji oraz uregulowanie wszystkich płatności na umowie.

Jednocześnie przypominamy, że minimalny okres trwania umowy leasingowej wynosi 24 miesiące.


Klienci flotowi

Jeżeli zawarta z Volkswagen Financial Services umowa przewiduje zwrot pojazdu do Finansującego, zapoznaj się z poniższymi zasadami.

Z pojazdem powinny zostać zwrócone wszystkie otrzymane dokumenty:

 • dowód rejestracyjny,
 • polisa ubezpieczeniowa,
 • instrukcja obsługi,
 • książka serwisowa,
 • kody do radia i alarmu,
 • inne dokumenty związane z pojazdem i jego zabezpieczeniami,
 • klucze (sterowniki) – wszystkie wydane egzemplarze wraz z pilotami do alarmu, do webasto lub sterownikami do innych zabezpieczeń przeciwkradzieżowych.

Zwracany pojazd powinien być umyty i czysty wewnątrz, co umożliwi szczegółowe oględziny stanu technicznego oraz powłoki lakierniczej. Dodatkowe oznaczenia, napisy, znaki reklamowe umieszczone na szybach lub nadwoziu pojazdu powinny zostać usunięte w sposób niepozostawiający śladów uszkodzeń. Jeśli pojazd będzie brudny w dniu oddania, odbiór może zostać odwołany, a klient – obciążony kosztami zmiany terminu odbioru.

Ocena stanu technicznego pojazdu zostanie wykonana na podstawie oględzin dokonanych przez niezależnego rzeczoznawcę w oparciu o Przewodnik Polskiego Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów.

Przewodnik wyróżnia dwa rodzaje uszkodzeń:

 • akceptowalne – dopuszczalne, wynikające z normalnej eksploatacji samochodów.
 • nieakceptowalne – nie mogą być uzasadnione normalną eksploatacją, wpływają negatywnie na cenę, jaką nabywca będzie gotów zapłacić za auto. W konsekwencji obciążają Państwa.

Do najczęstszych i najkosztowniejszych uszkodzeń nieakceptowalnych należą: uszkodzone szyby, nadkola, progi, przedarte (przepalone) tapicerki, rdza, porysowany dach, brak kluczy.

Ocena normatywnego zużycia obejmuje również sprawdzenie stanu opon. Wielu producentów nie dołącza do wyposażenia koła zapasowego, zastępując je zestawem naprawczym do opon, składającym się ze środka uszczelniającego i kompresora (12 V). Jeśli samochód jest wyposażony w taki zestaw, w momencie zwrotu musi on znajdować się w samochodzie i być w stanie pozwalającym na użycie. W przypadku, gdy pojazd był wyposażony w koło zapasowe, obowiązkowo należy umieścić je w samochodzie przed jego zwrotem.

Stan wyposażenia przy zwrocie pojazdu powinien być zgodny z konfiguracją wyposażenia pojazdu u dealera (zamówienie). Brak jakiegokolwiek elementu spowoduje obciążenie klienta dodatkową opłatą. Wyposażenie dodatkowe to elementy ponadstandardowe, w które samochód wyposażony został fabrycznie lub u dealera, a koszt tego wyposażenia jest elementem raty leasingowej.

Na podstawie wykonanej ekspertyzy klient może zostać obciążony kosztami związanymi z uszkodzeniami, ponadnormatywnym zużyciem, nadprzebiegiem lub brakami w wyposażeniu zgodnie z zapisami zawartymi w umowie.

W przypadku pytań lub wątpliwości związanych ze zwrotem pojazdu prosimy o kontakt z Zespołem Remarketingu Volkswagen Financial Services.


Dokumenty do pobrania

 • Nazwa pliku Typ pliku Rozmiar
 • Tabela Opłat i Prowizji do Umów Leasingu pdf 0,21 MB pobierz plik
 • Tabela Opłat i Prowizji do Umów Leasingu Audi Perfect Lease pdf 0,63 MB pobierz plik
 • Tabela Opłat i Prowizji do Umów Leasingu dla klientów z przyznanym limitem transakcyjnym w wysokości 1 000 000 PLN pdf 0,21 MB pobierz plik
 • Tabela Opłat i Prowizji do Umów Leasingu z Opcją Serwisową i Umów Najmu Długoterminowego pdf 0,21 MB pobierz plik

Potrzebujesz pomocy?