Zwrot pojazdu dla klientów flotowych

Formularz do zgłaszania zwrotów dla klientów flotowych

Drogi Kliencie, skorzystaj z możliwości umówienia się na zwrot pojazdu po zakończeniu umowy leasingowej za pośrednictwem poniższego formularza online.

Pola oznaczone (*) gwiazdką są obowiązkowe.

Uwaga, zwrot samochodu po terminie ważności polisy OC może wiązać się z dodatkowymi kosztami wznowienia polisy na kolejny rok.

Dane do kontaktu

Osoba wprowadzająca dane oświadcza, że wszelkie wprowadzone za pośrednictwem przedmiotowego Formularza dane dotyczą jej jako Klienta lub jako osoby upoważnionej do działania w imieniu Klienta oraz, że wprowadzane dane są rzetelne, aktualne, zgodne z prawdą na dzień ich wprowadzenia. Jednocześnie przyjmuje do wiadomości, że wprowadzenia nieprawidłowych danych, jak również posłużenia się danymi należącymi do osoby, obarczone są konsekwencjami, w tym wynikającymi z przepisów prawa karnego.

Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa, jest administratorem danych osobowych podanych w formularzu. Dane osobowe będą przetwarzane w celu obsługi umowy zawartej z Klientem. Podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy oraz niezbędność przetwarzania do wykonania prawnie uzasadnionego interesu administratora. Dane osobowe mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora. Osobom wskazanym w formularzu przysługują: prawo dostępu do swoich danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. Inspektor ochrony danych: IOD_VWL@vwfs.com.

Więcej informacji można uzyskać na stronie przetwarzanie danych osobowych.

Potrzebujesz pomocy?